ReMove Boundaries

ReMove Boundaries

Двама чудесни хореографи – от България и Белгия са създали уникални произведения, които провокират към размисъл за границите, които сами си поставяме – физически, емоционално и духовно. За границите вътре в нас, между хората, във времето и т.н.Красотата на изкуството е в това, че е врата навътре – така че всеки да открие тъкмо това, което е търсил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *