Пето издание на фестивал „Танцови маршрути“

Танцови маршрутиМежду 8 и 10 септември 2023 се проведе обучителният модул на петото издание на фестивал „Танцови маршрути“. Бяха проведени двудневни уъркшопи с гост-преподаватели Веселина Ханджиева и Нора Владигерова – българки, живеещи и работещи в сферата на съвременния танц в Германия. Бе проведена лекция за историята на танца, водена от културолога Силвия Христова и бе показан документалният филм „Draw A Line – Richard Siegal and the Ballet of Difference“, излъчен със съдействието на Гьоте институт. Събитията се проведоха с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *